Rozwiązywanie problemów behawioralnych u koni


Zachowania agresywne, wspinanie się, odmowa współpracy pod siodłem, nadmierna płochliwość, lęk przed konkretnymi obiektami (np. rowy z wodą), trudności w zakładaniu ogłowia, dotykania uszu, złapaniu konia na wybiegu, czy podczas wsiadania to tylko przykłady problemów z jakimi możemy się spotkać. Najczęściej wynikają ze strachu konia lub braku dostatecznie klarownej komunikacji, kiedy to koń nie rozumie czego się od niego oczekuje, a my nie potrafimy odczytać sygnałów, które nam przekazuje. 

W rozwiązywaniu problemów u koni kluczowe jest trafne zdiagnozowanie przyczyny niepożądanego zachowania i dobór odpowiedniej strategii postępowania. Mechanizmy uczenia się zwierząt w połączeniu ze zrozumieniem naturalnych potrzeb i zachowań koni dają duże możliwości. W zależności od rodzaju trudności i podłoża emocjonalnego na tle, którego dany problem się ukształtował, stosuję różne metody zmiany zachowania, takie jak np.: odwrażliwianie, przeciwarunkowanie, nauka i wzmacnianie nowych wzorców zachowań, wygaszanie.


<<  wsteczSzkolenia.html
 

© Justyna Rucińska - Szkolenie Koni